top of page
volcano.jpeg

Zeolit Klinoptilolit

scrolla ner

Vad är ZEOLIT?

EN GÅVA FRÅN
FÖR

NATUR

Zeolite rocks

Vår produkt är gjord av 100% ekologisk Zeolit Klinoptilolit som är en naturligt förekommande vulkanisk mineral. Den har bildats när vulkanaska (aluminatsilikater) utsattes för extremt höga temperaturer och tryck under miljontals år under dramatiska vulkanutbrott. När den sedan exponeras med saltvatten sker en kemisk reaktion, där stenliknande zeoliter bildas i cirka 60 olika varianter, en av dessa är supermineralen Zeolit Klinoptilolit. Så även om det bara är en mineral, är det också en reningsanläggning, ett näringsbatteri, en vattenreservoar och en kemisk katalysator. Som ett resultat kan den användas till allt från jordbruk, odling och djurhållning, till halkskydd, sanitet, biogas och vattenrening.

new eco.png
kravmarket-1024x1024.png
AdobeStock_177664196.jpeg

Zeoliten vi använder är både KRAV-godkänd och OMRI-listad, vilket innebär att den redan är godkänd för ekologisk odling i hela EU. Den är totalt ofarlig, helt vänlig och har en rad spännande egenskaper samtidigt som den är fylld med bra näringsämnen. Därför kan det bidra till välbefinnande hos både djur och växter, helt naturligt! Och allt i en produkt! Idag finns redan zeolit ​​i ditt hem och på din arbetsplats utan att du vet om det, från din diskmaskin, brandvarnare, kattsand och mycket mer! Så det finns verkligen ingen anledning till varför du inte skulle börja använda ZEO-WAY idag för din vinning! Vi revolutionerar redan industrier, så du kommer bara att ångra att du inte provade det tidigare!  

Det var ingen slump NASA använde zeolitklinoptilolit för att odla den första växten i rymden!

Zeolite rocks

Men hur fungerar det? 

Till utseendet ser den ut som sten, men i själva verket är den uppbyggd lite som en bikupa, full av mikroskopiska håligheter och kanaler, det är på grund av denna unika struktur, tillsammans med dess negativa laddning, som den kan agera som en molekylsikt. Detta gör att den kan absorbera och kapsla in skadliga ämnen och föroreningar, samtidigt som den via jonbyte omvandlas till bra näringstillskott, vilket skapar en vårdande miljö för förmånliga ämnen. Ungefär som kvarts- och fältspatmineraler är zeoliter 3D-ramverk av silikat (SiO4) tetraedrar, vilket innebär att alla fyra syrehörnen i varje tetraeder delas med intilliggande tetraedrar. Dessutom balanseras laddningen av både enkel- och dubbelladdade atomer, inklusive natrium (Na+), kalium (K+), kalcium (Ca2+) och magnesium (Mg2+), någon annanstans inom strukturen.  

AdobeStock_177664196.jpeg

Vårt mineral har en signifikant hög CEC (katjonbyteskapacitet), vilket ger den den sällsynta förmågan att selektivt neutralisera och utbyta skadliga ämnen som tungmetaller, ammoniak, fosfater, nitrater och många andra gifter. Detta gör att det kan fungera som ett föroreningsförvaringsvalv, för att permanent binda dessa toxiner och oönskade ämnen till zeoliten istället, och helt enkelt ta bort dem från den omgivande miljön. För att få hela bilden och "kemigrejerna" av allt som vår magiska mineral kan göra, klicka här. Reningsmässigt kan den filtrera och rena både vatten och jord i högre grad än både kolfilter och sand, det är verkligen naturens egna reningsverk. Detta är ZEOLUTION. Och det förändrar världen. 

inzalogo_preloader.png
Zeolite rocks

Zeo-Way är både enkel och lönsam. Minska dina arbetsinsatser drastiskt och spara snabbt minst 60% av både vatten och gödsel.

Absorbent 

Vår zeolit har en mycket hög absorptionsförmåga och attraherar och kapslar in både vätskor och gaser. Den kan fylla mellan 45-55% av sin egen vikt med främmande ämnen. Återigen, tack vare att den är negativt laddad, uppbyggd med mikroskopiska kanaler. Denna egenskap är till stor nytta inom jordbruket och bland annat som djurhållning som strö och städning i stall och boxar. Men ta oss inte bara på vårt ord, lyssna till våra kunder:

Zeolite.png


av djurparker i Norden använder zeolit för att förbättra djurens välbefinnande

89 %

Vi använder Zeo-Strö som komplement till vårt underlag, halm/hö, eller spån. Det minskar lukt såväl som fukt i underlaget. Det används för inomhusutrymmen för babianer, surikater och andra djur som har en mycket stark lukt. Tack vare Zeo-Concept är inomhusmiljön mycket bättre för både djuren och för dem som arbetar med dem. 

-  Jonas Wahlström

Ansvarig för Skansen Akvariet

kund_1.png

främja din egen cirkulära ekonomi

empty zeo cycle stages.png

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4


ZEO CYKELN

ABSORBERAR

Ammoniak och urea i tarmen. Minskar luktutsläppen. Förbättrar djurens välbefinnande.

MINSKAR

Ailments and foot lesions.

Respiratory diseases.

Antibiotic usage.

  KONVERTERAR  

Ammoniak till kväve. Binder näringsämnen för att minska avrinningen.

BÄTTRE JORD

ZeoStrö förvandlar strö till ett gödningsmedel med långsam frisättning och en produkt med högre värde, vilket ökar skördarna av fältgrödor på ett naturligt sätt.

shutterstock_90826274 copy.jpg
Screenshot 2023-05-05 at 17.26_edited.jpg
Screenshot 2023-05-05 at 17.26.16.png
shutterstock_33139900_edited.jpg

Planeten gav oss denna läkande gåva, det är upp till dig att använda den... 

VIKTIGASTE FÖRDELARNA:

1

Förbättring av det övergripande djurskyddet som hjälper till att minska antibiotikaanvändningen, minskar E. coli fall avsevärt, förbättrar djurens (t.ex. nötkreatur, kyckling) levnadsförhållanden genom ammoniak- och fosfatbindning, vilket ökar proteinutbytet genom ett "gladare" djur.

2

 

Binder metan i nötkreatur när det används i djurfoder, vilket har en positiv miljöpåverkan på boskapsuppfödningen.

3

 

Binder kol när det används på marken för att förhindra utsläpp av CO2 under markaktiviteter. Gå med i #ZEOLUTION2023 för att bromsa de globala utsläppen.

4

 

Binder kväve, fosfater och kalium genom sin betydande CEC (katjonbyte) så att gödseln som produceras har lägre ammoniak och förlänger livslängden på ströet som används. 

5

Skapar ett så kallat NPK-batteri så att när slurryn tillförs fälten förhindras 80% av näringsavrinning som skadar floder och vattendrag (t.ex. runt Östersjön). Är också effektiv om den används på det våta avfallet från anaeroba rötkammare för att göra en effektivare näringstillförsel och förhindra avrinning. 

6

 

Växtrötterna växer sig starkare & djupare genom att söka och samla NPK som är bunden i zeoliten, därigenom blir växtskördarna betydligt högre (30-40%). Resultat från användning i en brittisk plantskola har visat högre växtavkastning. 

7

 

Zeolit har lång hållbarhet och kan i många fall återanvändas flera gånger utan att förlora sin effekt. Det gör den både kostnadseffektiv och miljövänlig.

AdobeStock_84150154.jpeg

Ungefär som elfordon låg det inte i den större världens intresse att låta dem skapas, förrän ett företag en dag var beredd att ta sig an dem. Zeolit tar samma väg. Det är bara
Zeo-Concept ECE som gör den möjligheten till verklighet.

 

Verkar för bra för att vara sant eller hur? Det är verkligen lösningen på alla dina problem. Kontakta oss idag för att se hur du kan börja spara direkt!
 

vi kan inte fortsätta att förorena vår värld

låt oss sakta ner och stoppa skadan.


förändring börjar med små steg

footprint6s.png

vara förändringen du vill se hända

shutterstock_106758899 copy.jpg
bottom of page