top of page
zeofriction logotyps (3) (2).PNG

ZeoFriction är ett miljövänligt naturligt mineralalternativ till grus eller bergsalt, med mycket hög friktionsförmåga. Det är 100% naturligt och säkert för människor, djur och natur, eftersom det inte är frätande. Den innehåller inga tillsatser, salt, kemikalier eller färgämnen, samtidigt som den fungerar i temperaturer ner till -50°C.

7x mer friktion än sand/krossad sten - 9x mer friktion än salt/kemikalier

Eftersom det är ett mycket poröst och mycket absorberande mineral fastnar det på isen genom att absorbera fukt. När den smälter den hala isen kan den lagra upp till 60 % av sin vikt i vatten, vilket minskar överflödigt flöde från smältvatten. Med en styv struktur och stor yta är den den ultimata dragkraftsförstärkaren för vintern och kan fungera som ett enastående substitut för vägsalt och stigar. Medan grus och kemikalier skadar miljön runt omkring, vilket gör det svårt för växter att växa och fotosyntetisera, transporteras det också in i vattensystemen och kan vara dödligt för vattenlevande djur. ZeoFriction gör magiskt nog det motsatta. Det gynnar omvärlden, vårdar och hjälper tillväxten, gör allt hälsosammare, samtidigt som det skyddar och renar. Naturens gåva till naturen.

Vann "Innovationspriset" på Infrastruktur- och Kommunteknikmässan 2012 i Sverige.

ZeoFriction fungerar genom att absorbera den tunna vattenfilmen på isens och snöns yta och fastnar där. Resultatet är en varaktig sandpapperseffekt på asfalt, sten och trä, eller överallt där du vill ha ett mycket effektivt halkskydd. Genom att inte behöva sprida ut lika mycket korn per kvadratyta till skillnad från sand eller sten behöver färre timmar läggas på halkskydd. Dessutom blir det mindre sopning uppe på fjäderkanten, vilket också sparar tid och resurser.

Kostnadseffektivt alternativ - Fler och fler entreprenörer ser att ZeoFriction ger en kostnadsfördel vid anbud eftersom de kan utföra arbetet snabbare, fordonsutnyttjandet blir också högre och materialåtgången lägre. Kunder som villaägare, fastighetsägare och kommuner värdesätter också att entreprenören använder ett material som är skonsamt mot ytmaterial, växtlighet och djur.

Bidrar positivt till naturen

Även om den har exceptionella greppegenskaper är en annan fördel med att använda ZeoFriction att den också gynnar den omgivande miljön. Mineralet bidrar till jordförbättring och minskar behovet av bevattning och gödsling. Perfekt för golfbanor, trädgårdar eller parker!

ZeoFriction har också en positiv effekt på mark och vattendrag genom sin höga katjonbyteskapacitet. På molekylär nivå fångar zeoliten upp vattenlösliga joner från tungmetaller och toxiner och kapslar in dem för gott. Därför slipper du köra materialet till en deponi utan kan istället sopa bort eventuella rester efter vinterns halkskyddsbehandling i rabatter och på gräsytor. Där kommer zeoliten att fortsätta bidra till att rena jorden.

Eller så låter man den helt enkelt ligga kvar tills den har smulats sönder så mycket från trafikanternas däck och skosulor att den kan rinna av med vårregnen – och så har man belastat miljön minimalt.

Fri från kvartsdamm - säkrare för dina lungor

Till skillnad från stenflis och sand är ZeoFrction varken sandsten, granit eller gnejs, utan ren zeolit klinoptilolit. Materialet innehåller varken fibrogen kvarts eller respirabla kvartspartiklar som när de sprids och absorberas riskerar att nå luftvägarna och leda till silikos och lungcancer.

 

Detta innebär att man vanligtvis måste utföra arbetet med en tät helmask eller ett stängt fordon. Med ZeoFriction behöver du inte skölja eller använda munskydd, och du behöver inte heller desinficera och tvätta arbetskläderna efteråt. Det sparar dig värdefull tid och ansträngning, samtidigt som du kan vara säker på att du inte skadar din hälsa och kropp. Sammantaget leder halkskydd med ZeoFriction till både högre komfort under arbetets gång, lägre kostnader för skyddsutrustning, färre tunga lyft och säkrare personal som inte riskerar att bli sjuk på grund av arbetet.

Vill du veta mer? Läs om kvarts och stendamm i arbetsmiljön och AFS 2015:2 hos Arbetsmiljöverket här.

Lägre risk för både djur- och fordonsskador

Att vilda djur söker sig till vägarna på vintern, där de har lärt sig att det finns salt, är en stor anledning att välja saltfritt halkskydd, om möjligt.

ZeoFriction är lättare och väger hälften så mycket jämfört med sand och grus vilket ger en miljöfördel då man kan köra med fullfyllda fordon och minska transporterna för påfyllning flera gånger. Densiteten är drygt 0,8 jämfört med 1,5-1,6 för sand och grus och 2,1 för vägsalt – något att ha i åtanke när man jämför priser.

En annan fördel är att risken för stenskott är lägre eftersom massan av de korn som kan kastas upp är hälften, vilket halverar rörelseenergin mot träffytan. Dessutom är zeoliten mjukare med 4,5 på Mohs hårdhetsskala jämfört med 7 för sand och grus. Risken för sprängskador och repor på billack och känsliga mark- och golvytor är därför minimal.

Dosering

Doseringsbehovet över tid beror alltid på väder och trafik, t.ex. hur mycket regn och snö som faller, men ZeoFriction är mycket effektivare för att skapa en halkfri friktionsyta än sand och grus. Utmaningen är att inte överdosera för att uppnå den goda ekonomi som ZeoFriction kan ge.

1 000kg ZeoFriction = 1 200 liter vilket räcker till upp till 58,000m2 motsvarande 1,4 mil vid 4m vägbredd. En lämplig inställning är 35 – 45g/m2 på en sand- eller saltspridare. Doserar du själv på t.ex. gångunderlag väger du upp 60g/m2 – alltså ca 0,75dl/m2.

I praktiken kan det såklart vara svårt att få till en helt jämn spridning och vill man uppnå halksäker med marginal, så ta höjden vid beställning då materialåtgången i snitt kan vara något högre än ovan. Men med ZeoFriction kan du fortfarande "överslipa" med gott samvete eftersom du varken skadar miljön, djuren eller känsliga material och eventuellt överskott gör bara nytta där det hamnar.

  • 1,0-2,5 mm (allrounder, bäst för släta ytor, perfekt för hala trappor)

  • 2,5-5,0 mm (längre aktion, bra på hårt packad snö)

  • 4-8 mm (långsammare effekt, följer med mindre under sulorna)

Förutom miljöaspekterna korroderar materialet inte järn, betong eller sten, vilket avsevärt kan förlänga livslängden på vår infrastruktur. ZeoFriction är det enda hållbara sättet att säkra våra vintervägar och vår miljö.

shutterstock_270127022 (2) copy.jpg

Tack för att du skickade in och ser fram emot att chatta med dig snart!

Vill du ha ett effektivare, billigare men också säkrare alternativ i vinter?

Skada inte dig själv eller planeten längre.

bottom of page