top of page

Våra varumärkesvärderingar

På Zeo-Concept ECE är vi fast beslutna att främja hållbarhet och miljövård genom våra naturliga jordbruksvarumärken och vattenreningslösningar. Vi tror att genom att prioritera planetens och dess invånares hälsa kan vi bidra till att skapa en bättre framtid för alla. 

 

Vår passion sprider sig till och med genom vårt namn, ECE står för Eco Concept Earth. Vi tycker att alla förtjänar tillgång till säker, hälsosam mat och rent vatten, och är engagerade i att hjälpa till så att detta kan bli verklighet genom våra produkter och tjänster. Våra ekologiska jordbruksprodukter är fria från skadliga kemikalier och bekämpningsmedel. Vårt vattenreningssystem använder samma mineral som romarna använde för 2000 år sedan för att rensa och rena vatten i sina akvedukter.

 

Vikten av rent vatten är avgörande för både människors hälsa och planetens välbefinnande. Det är därför vi erbjuder en rad vattenbehandlingslösningar som använder patenterad teknologi för att ta bort skadliga föroreningar och hjälpa till att bevara den naturliga balansen i våra värdefulla vattenresurser. Våra jordbruksprodukter bidrar till den miljömässiga (ekologiska) påverkan av jordbruksproduktionen på de lokala och omgivande vattendragen. Tillsammans skapar de möjligheten till en cirkulär ekonomi.

 

Kärnan i vår verksamhet är en djup respekt för planeten och dess naturliga system. Vi strävar efter att skapa positiv förändring i allt vi gör, från att upphandla hållbara material där det är möjligt, till att minska vårt koldioxidavtryck.  

Vill du dra ner på kostnader samtidigt som du räddar planeten?

Ta reda på hur du omedelbart kan börja göra skillnad.....

På uppdrag av,

Zeo-familjen x

bottom of page