top of page
ZeoGreen Logo.png

Det naturliga självladdande NPK-batteriet - Vårt ZeoGreen-jordtillskott binder ammoniak, kväve, kalium och fosfor och omvandlar vanligt gödsel (kemiskt eller slurry) till ett gödningsmedel med långsam frisättning, via jonbyte.

Minskar NPK-användningen med upp till 50%/ha i kombination med ZeoGreen = minskade kostnader på över 30%/ha

Våra produkter är de ultimata jordtillskotten och omvandlar ämnen till näringsämnen via jonbyte. Enkelt uttryckt har de den unika förmågan att vårda och skapa bästa möjliga förutsättningar för god långsiktig markfruktbarhet och en blomstrande miljö med hög katjonbyteskapacitet (CEC) – vilket är måttet på markens bördighet. 

ZeoGreen garanterar markens bördighet på lång sikt, med minskad avrinning som resulterar i större skördar på lång sikt.

Men vad är det till för?
shutterstock_617837294 copy.jpg

Åkrar och plantager

AdobeStock_148006436.jpeg

Idrottsplaner & Arenor

Golfing_edited_edited.jpg

Golfbanor

AdobeStock_295865042_Preview.jpeg

Vingårdar och olivlundar

Tomatoes

Frukt- och grönsaksodling

AdobeStock_58249371.jpeg

Formella trädgårdar

Lavender Fields

Blommor (inhemska och kommersiella)

AdobeStock_73236285_edited.jpg

Offentliga parker

Det var en gång ett fält inte så långt bort...

The Normal Way

The Zeo-Way

80-90% avrinning med infiltration

Zeo way without title.png
Zeo way without title.png

10-20% avrinning med infiltration

ZEO-MOTORN FÖR MARKBÖRDIGHET

Hur & varför zeolit kan driva och arbeta för långsiktig markbördighet:

new engine.png

Lagrar vatten

och näringsämnen

Tillför vatten

och näringsämnen

neutral pH

zeolit

zeolit

Renar jord

& vatten

Dränerar

vatten

Luftar jordar

och rotsystem

balans

interaktion

zeolit

zeolit

zeolit

jordstruktur

mineraler

frisk jord

ekologiskt material

bra tillväxt

som förhindrar avrinning och urlakning av marken...

lagrat vatten och näringsämnen tillsätts vid behov... 

jonbyte som omvandlar och isolerar föroreningar...

ett överflöd som dräneras i en långsam och jämn takt... 

syresätter och släpper ut gaser ur jorden...

Hög CEC

inzalogo_preloader.png

Certifierad ekologisk: OMRI listad för ekologisk odling i hela Europa

OMRI-listed-cmyk-1.jpg

Cation Exchange Capacity (CEC)måttet på jordens bördighet. Jonbyten som renar och omvandlar föroreningar till näringsämnen och effektivt lagrar och levererar vatten och näringsämnen. CEC är mängden kolloider.

Kolloiderabsorberande och tillsatsytor. Organiska kolloider (humus) och oorganiska kolloider (mineraler). En högkvalitativ markbördighet och vegetation är detsamma som en stor mängd kolloider och en bra markstruktur.

God jordstruktur - jordens sammansättning med jämnt fördelade kornstorlekar i hela växtmassan. Enhetliga och jämna jordstrukturer med en hög CEC genererar långsiktig markbördighet och god vegetation.

shutterstock_270127022 (2) copy.jpg

Skicka förfrågan idag för att bli av med dina problem...

Tack för att du skickade in och ser fram emot att chatta med dig snart!

du skulle inte frivilligt lida, så sitt inte frivilligt fast

bottom of page