top of page

Integritetspolicy - GDPR

Zeo Concept ECE, (som distributör av varumärken; ZeoGreen, ZeoStrö, CEC-Foder, ZeoWater, ZeoAqua, ZeoTraction) respekterar din integritet och är engagerad i att skydda dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande kommer att informera dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett varifrån du besöker den) och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Observera att samma dataskyddsprinciper gäller när du lämnar din information via telefon eller e-post, där denna information krävs.

Detta sekretessmeddelande tillhandahålls i ett uppdelat format så att du kan klicka dig vidare till de specifika områden som anges nedan. Alternativt kontaktar du oss så kan vi skicka en pdf-kopia. Använd även ordlistan för att förstå innebörden av några av termerna som används i detta sekretessmeddelande. 

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

 

Syftet med detta sekretessmeddelande

Detta integritetsmeddelande syftar till att ge dig information om hur Zeo-Concept ECE AB (som operatör av varumärkena ZeoGreen, ZeoStrö, CEC-Foder, ZeoWater, ZeoAqua, ZeoTraction) samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive ev. uppgifter som du kan lämna via denna webbplats när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, fyller i registrerings-/kontaktformulär eller tar kontakt med oss via telefon eller e-post.

 

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in data som rör barn. Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande tillsammans med alla andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta sekretessmeddelande kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att åsidosätta dem.. 

Kontroller 

Zeo-Concept ECE AB (”bolaget”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter, oavsett om dessa uppgifter lämnades till Zeo-Concept ECE AB eller till varumärkena ZeoGreen, ZeoStrö, CEC-Foder, ZeoWater, ZeoAqua, ZeoTraction, går det under Zeo Concept ECE AB:s kontaktuppgifter. 

Våra fullständiga uppgifter är:

Fullständigt namn på juridisk entitet: Zeo-Concept ECE AB

E-postadress: info@zeo-concept.com

Postadress: Mejerigatan 11, 64139 Katrineholm, Sverige

Telefonnummer: +46 70-980 28 27

Du har rätt att göra ett klagomål när som helst till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du närmar dig ICO, så vänligen kontakta oss i första hand.

Ändringar av sekretessmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Denna version uppdaterades senast i juli 2022.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under din relation med oss.

Tredjepartslänkar 

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

2. DATA VI SAMLAR IN OM DIG

 

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter). Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

 • Identitetsdata inkluderar förnamn, efternamn, befattning.

 • Kontaktuppgifter inkluderar insamlingsadress, e-postadress och telefonnummer

 • Finansiella data (endast samlade på Zeo Concept ECE AB:s kunder och leverantörer) inkluderar bankkontouppgifter.

 • Transaktionsdata inkluderar detaljer om betalningar till dig, betalningar från dig (enbart i relation till Zeo Concept ECE AB:s kunder och leverantörer) och andra detaljer om produkter och tjänster som du har köpt från oss.

 • Tekniska data inkluderar internetprotokoll (IP)-adress, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.

 • Användningsdata innehåller information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.

 • Marknads- och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar Aggregerade data såsom statistiska eller demografiska data för alla ändamål. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter rent juridiskt, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Till exempel kan vi samla dina användningsdata för att beräkna andelen användare som har tillgång till en specifik webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller kopplar samman samlade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar information om ditt ursprung eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa och genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in någon information om brottsdomar och brott.

Om du inte lämnar personuppgifter

Om vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du inte tillhandahåller dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att förse dig med varor eller tjänster). I det här fallet kan vi behöva säga upp en produkt eller tjänst som du har hos oss men vi kommer att meddela dig om så är fallet vid tillfället.  

3. HUR INSAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER 

 

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

 

 • Direkta interaktioner. Du kan ge oss din identitet, kontaktuppgifter och ekonomiska uppgifter genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du lämnar när du: 

  • ​ansöker om våra produkter eller tjänster;

  • prenumererar på vår tjänst eller publikationer;

  • begär att marknadsföring skickas till dig;

  • deltar i en tävling, kampanj eller enkät; eller

  • ger oss feedback.

 • Automatiserade tekniker eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfaktivitet och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, [serverloggar] och andra liknande tekniker. [Vi kan också få tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies.] Se vår cookiepolicy för mer information.

 • ​​Third parties or publicly available sources. We may receive personal data about you from various third parties [and public sources] as set out below: 

  • Technical Data from the following parties:

  • (a) analytics providers [such as Google based outside the EU]; 

  • Identity and Contact Data from publicly availably sources such as Companies House and the Electoral Register based inside the EU

 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter [och offentliga källor] enligt nedan:

  • Tekniska data från följande parter:

  • (a) analysleverantörer [som Google baserat utanför EU];

  • Identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor som Companies House och valregistret baserade inom EU.

4. DINA PERSONUPPGIFTER

 

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Där vi behöver utföra det avtal vi är på väg att ingå eller har ingått med dig.

 • Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.

 • Där vi behöver följa en laglig eller regulatorisk skyldighet.

 

Generellt sett förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter annat än i samband med att skicka direkt marknadsföringskommunikation från tredje part till dig via e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss här.

Ändamål för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

Vi har nedan, i ett tabellformat, en beskrivning av alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter och vilken av de rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också identifierat vilka våra legitima intressen är där så är lämpligt.

 

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet för vilket vi använder dina uppgifter. Vänligen kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grunden vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har angivits i tabellen nedan.  

Screenshot 2023-05-21 at 17.26.57.png
Screenshot 2023-05-21 at 17.27.17.png

Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig val när det gäller viss användning av personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam. Om du vill kontrollera eller ändra dina val för hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss här.

Kampanjerbjudanden från oss

Du kommer att få marknadsföringsmeddelanden från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller begärt tjänster från oss eller om du har gett oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och, i varje fall, har du inte valt att avstå från den marknadsföringen.

Tredjepartsmarknadsföring

Vi kommer att få ditt uttryckliga samtycke innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför vår företagsgrupp i marknadsföringssyfte.

Att välja bort

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att kontakta oss när som helst.

Om du väljer bort att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden kommer vi att behålla personuppgifter som tillhandahålls oss som ett resultat av ett produkt-/tjänsteköp eller andra transaktioner mellan oss..

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är förenlig med det ursprungliga ändamålet, vänligen kontakta oss.

 

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat ändamål kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.

 

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

5. Utlämnande av dina personuppgifter

 

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan för de ändamål som anges i tabellen i avsnitt 4 ovan.

 • Interna tredje parter enligt vad som anges i ordlistan.

 • Externa tredje parter enligt vad som anges i ordlistan.

Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. Internationella överföringar

 

Zeo-Concept ECE Limited: Vi överför inte dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).  ​ Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om:

a) du ber oss att göra det (t.ex. i samband med att du gör affärer med oss där du är baserad utanför EES);

b) uppgifterna finns på en mobil enhet som tas utanför EES för att vi ska kunna hålla kontakt med dig och företagets kontor. Vi kommer att se till att de endast behandlas i enlighet med de regler som gäller i Storbritannien och upprätthålla samma säkerhetsnivå

Om vi överför uppgifter utanför EES på din begäran måste du se till att ett sådant land har tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Om någon tredje part begär överföring av dina uppgifter utanför EES kommer du att informeras om detta vid den tidpunkten så att du kan bestämma om informationen får vidarebefordras till dem eller inte. Innan du fattar det beslutet bör du göra dig medveten om vilka skyddsåtgärder som finns på plats för att skydda dina uppgifter.

Vissa av våra externa tredje parter är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES. 

 

När vi överför dina personuppgifter utanför EES säkerställer vi att en liknande grad av skydd ges till dem genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:

 • Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har bedömts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen. För mer information, se Europeiska kommissionen: Adekvat skydd av personuppgifter i länder utanför EU.

 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal som godkänts av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. För mer information, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje land. ​

 • När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För mer information, se Europeiska kommissionen: EU-US Privacy Shield.

Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som vi använder när vi överför dina personuppgifter utanför EES.

7. Datasäkerhet 

 

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner, och de omfattas av tystnadsplikt. 

 

Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

8. Lagring av uppgifter 

 

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga lagkrav.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder, inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsuppgifter, i sex år efter att de upphört att vara kunder för skatteändamål.

I de fall du har valt att ta emot marknadsföringsmejl om våra erbjudanden, nyheter och uppdateringar kommer dina uppgifter att behållas tills du meddelar oss något annat.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina personuppgifter (se "Begär radering" nedan).

9. Dina juridiska rättigheter 

 

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för att ta reda på mer om dessa rättigheter:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter.

 • Begära rättelse av dina personuppgifter.

 • Begära radering av dina personuppgifter.

 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.

 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

 • Begära överföring av dina personuppgifter.

 • Rätt att återkalla samtycke.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss med hjälp av respektive kontaktuppgifter nedan:

info@zeo-concept.com

Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Tidsgräns för svar

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10. Ordlista 

 

HEMLIG GRUND

Berättigat intresse avser vårt företags intresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella konsekvenser för dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är skyldiga eller tillåtna enligt lag). Du kan få mer information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuella konsekvenser för dig med avseende på specifika aktiviteter genom  att kontakta oss.

Fullgörande av avtal innebär att vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.

Uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet innebär att vi behandlar dina personuppgifter där det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för.

TREDJE PARTER

Interna tredje parter

I enlighet med sekretesspolicyn ska de olika varumärkena som drivs av Zeo-Concept ECE Limited betraktas som interna tredje parter.

Externa tredje parter

 • Tjänsteleverantörer baserade i Europeiska unionen som tillhandahåller IT-, systemadministrations- och webbhotellstjänster, som kan använda servrar utanför EEA eller inte.

 • Professionella rådgivare, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag baserade inom EEA.

 • HM Revenue & Customs, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter baserade i Storbritannien, som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.

 • Partnerföretag i Storbritannien som utför hämtnings- och leveranstjänster och andra tilläggstjänster åt oss från tid till annan. 

DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

Begär åtkomst till dina personuppgifter (allmänt känt som en "begäran om tillgång till uppgifter"). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.

Begär rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att korrigera ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig, även om vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter du lämnar till oss.

Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.

Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts legitima intresse) och det finns något i din specifika situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet; (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera den; (c) där du vill att vi ska behålla uppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har övervägande legitima skäl att använda dem.

Begär överföringen av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke till att vi använder eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig.

Återkalla samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer dock att ge dig råd om så är fallet.

bottom of page